სამშაბათი, 2018-11-13, 5:38 AM
ახალი ამბები- საქართველო და პოლიტიკამთავარი

რეგისტრაცია

შესვლა
მოგესალმები სტუმარი | RSS
საიტის მენიუ
მინი-ჩათი
ჩვენი გამოკითხვა
იბრძოლებთ თუ არა თქვენი სამშობლოს კეთილდღეობისთვის?
სულ პასუხი: 1426
მთავარი » საიტების კატალოგი » GeoNews

ბიუჯეტი
http://ბიუჯეტი 2008-08-19, 2:13 PM
პრიორიტეტები: 
- სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება;
- შეიარაღებული ძალების საბრძოლო შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
- მატერიალურ ტექნიკური ბაზისა და ლოგისტიკის სისტემის გაუმჯობესება, სამხედრო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია;
- NATO-ში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა, საერთაშორისო პროგრამებსა და მისიებში მონაწილეობა;
- თავდაცვის მართვის სისტემის გაუმჯობესება.


პრიორიტეტი I - სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება;

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულება ემსახურება შემდეგი მიზნის მიღწევას:

- თავდაცვის სამინისტროს სათანადო კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება და კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება, რისთვისაც საჭიროა სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება, სამხედრო მოსამსახურეთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვისა და დაზღვევის სისტემის შემოღება და დასავლეთის ქვეყნების სტანდარტებთან მიახლოვება, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, შრომის ანაზღაურების ეტაპობრივი ზრდა და შეიარაღებული ძალებიდან დათხოვნილ სამხედრო მოსამსახურეთა საპენსიო უზრუნველყოფის გაუმჯობესება. 

ძირითადი პროგრამები/ღონისძიებები პრიორიტეტის მიხედვით: 
- სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა შრომის ანაზღაურების ზრდა ქვეყნის შიგნით სამომხმარებლო კალათის საშუალო პარამეტრის გათვალისწინებით თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული საქმიანობის უკეთ შესრულების წახალისების მიზნით კანონმდებლობით გათვალისწინებული დანამატების ოდენობის გაზრდა; 
- სამხედრო მოსამსახურეთა და თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო პერსონალის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვის არსებული დონის უფრო ამაღლება და დაზღვევის სისტემის შემოღება;
- ოფიცრებისათვის საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა;
- საყაზარმე პირობების გაუმჯობესება;
- ახალგაზრდა კადრების მოზიდვის მიზნით სტუდენტებისათვის დაბალპროცენტიანი სესხების მიღების სისტემის ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფა, უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის გადახდა და სწავლის საფასურის ოდენობის სტიპენდიის დანიშვნა შესაბამისი განათლების მიღებისა და გადამზადების შემდეგ მათი შეიარაღებულ ძალებში მიღების პირობით;
- თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე პროცესების შესახებ მოსახლეობისათვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდება.
- შეიარაღებული ძალებიდან დათხოვნილ სამხედრო მოსამსახურეთა საპენსიო უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
- მოსამსახურის დაღუპვის, დაჭრისა და დაინვალიდების შემთხვევაში სათანადო კომპენსაციების გაცემის ეფექტური სისტემის შემუშავება;

მოსალოდნელი შედეგი: 
შედეგად მაღალანაზღაურებადი სამსახური და მოსამსახურის სოციალურად დაცვის მაღალი დონე გახდება ერთერთი პირობა ახალი კადრების მოზიდვისა და გამოცდილი კადრების შენარჩუნებისათვის. სამხედრო სამსახური გახდება უფრო პრესტიჟული, სამხედრო მოსამსახურე მოტივირებული, მისი ოჯახი იქნება სოციალურად დაცული, როგორც სამხედრო სამსახურის გავლის პერიოდში, ასევე მის შემდგომ. სტუდენტებისათვის, რომლებიც სურვილს გამოთქვამენ სამხედრო სამსახურში კონტრაქტით ჩარიცხვაზე გარანტირებული იქნება სათანადო სამუშაო ადგილი.

პრიორიტეტი II - შეარაღებული ძალების საბრძოლო შესაძლებლობების გაუმჯობესება

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულება ემსახურება შემდეგი მიზნის მიღწევას:
- ევრო-ატლანტიკურ სტანდარტებთან მიახლოებისათვის საბრძოლო შესაძლებლობების გაუმჯობესებისა და ამაღლების მიზნით შეიარაღებული ძალების სტრუქტურის დახვეწა, სამხედრო შენაერთების ოპტიმალური დაკომპლექტება სათანადო ტექნიკით, იარაღითა და პირადი შემადგენლობით, სისტემატიური და გეგმაზომიერი გადახალისება, ახალი კადრების შერჩევა და რეკრუტირება, პროფესიონალური კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება, სასწავლო-საწვრთნელი ღონისძიებების, სამხედრო-სასწავლო პროგრამებისა და საველე წვრთნების ინტენსივობის გაზრდა.

ძირითადი პროგრამები/ღონისძიებები პრიორიტეტის მიხედვით:

- შეიარაღებული ძალების სტრუქტურის დახვეწა. სამხედრო შენაერთების ტაბელის შესაბამისად დაკომპლექტება ტექნიკითა და პირადი შემადგენლობით;
- საჰაერო სივრცის კონტროლის გაუმჯობესება;
- საზღვაო ძალების შესაძლებლობების განვითარება;
- შეიარაღებული ძალების ყველა დონეზე მართვისა და კონტროლის გაუმჯობესება;
- პირადი შემადგენლობის დაკომპლექტება, მათი სისტემატიური და გეგმაზომიერი გადახალისება, ახალი კადრების მოზიდვა, შერჩევა და რეკრუტირება;
- კადრების პროფესიონალიზმისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, ევრო-ატლანტიკურ სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით სასწავლო-საწვრთნელი ღონისძიებების სამხედრო-სასწავლო პროგრამებისა და საველე წვრთნების ხარისხისა და ინტენსივობის ზრდა;
- ახალი უმაღლესი დონის სასწავლო ცენტრის მშენებლობა;
- სამხედრო მარაგების შექმნა სასწავლო გეგმების შესაბამისად; 
- სარეზერვო და სამობილიზაციო სისტემების განვითარება. რეზერვისტთა მომზადება და წვრთნა. 
- კავშირგაბმულობისა და სადაზვერვო შესაძლებლობების განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი:

შედეგად მივიღებთ შეიარაღებული ძალების ისეთ ქვედანაყოფებს, რომლებიც პასუხობენ ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოთხოვნებს. შეიქმნება NATO-ს შერეულ ძალებთან თავსებადი ქვედანაყოფები, რომლებიც შეძლებენ NATO-ს და კოალიციური ჯარების შემადგენლობებთან ერთობლივი დავალებების შესრულებას.

პრიორიტეტი III - მატერიალურ ტექნიკური ბაზისა და ლოგისტიკის სისტემის გაუმჯობესება, სამხედრო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია.

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულება ემსახურება შემდეგი მიზნის მიღწევას:

- თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ოპტიმიზაცია, სამხედრო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დაკომპლექტება. შეიარაღებული ძალების ბრძოლისუნარიანობისა და მარაგების ზრდის შესაბამისად სასაწყობო მეურნეობების სიმძლავრეების ზრდა. ინფრასტრუქტურის ობიექტების ინვენტარიზაციის პროცესის დასრულება, სამხედრო ბაზების კომპლექტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გადაიარაღებისა და მოდერნიზაციის გეგმაზომიერი ღონისძიებების გატარება.

ძირითადი პროგრამები/ღონისძიებები პრიორიტეტის მიხედვით:

- სასაწყობო სისტემის მოდერნიზაცია და ოპტიმიზაცია საწყობებში არსებული საშუალებების აღრიცხვიანობის სისტემის და შენახვის პირობების გაუმჯობესების, ასევე აღნიშნული საშუალებების გამოყენების ადგილამდე ოპტიმალური მიწოდების მიზნით. 
- არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ოპტიმიზაცია;
- მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დაკომპლექტება განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად;
- შეიარაღებული ძალებში კოდიფიკაციის და სტანდარტიზაციის სისტემის ჩამოყალიბება;
- ახალი უმაღლესი სტანდარტების მქონე სამხედრო ბაზების მშენებლობა და მოწყობა: ხონში, კოპიტნარში, ქუთაისში, ქობულეთსა და გორში;
- სერვისის სისტემის მოდერნიზაცია უძრავ-მოძრავი ქონების მოვლა-შენახვის გაუმჯობესების მიზნით;
- სასაწყობო მეურნეობების სიმძლავრეების ზრდა ახალი მოთხოვნების შესაბამისად; 
- მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გადაიარაღებისა და მოდერნიზაციის გეგმაზომიერი ღონისძიებები;
- საბრძოლო და სტრატეგიული მარაგების შექმნა;
- გამოუსადეგარი მატერიალური ფასეულობების უტილიზაცია;
- ლოგისტიკის სისტემაში მომსახურე პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრეინინგების, სემინარებისა და მოწინავე ქვეყნების გამოცდილების გაზიარების გზით.

კატეგორია: GeoNews | დაამატა: geoarmy | ავტორი: dato
გადასულია: 218 | რეიტინგი: 0.0/0 |
სულ კომენტარი: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
შესვლის ფორმა
ძებნა
საიტის მეგობრები
www.netfiles.ucoz.comსტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
Copyright MyCorp © 2018 Free web hosting - uCoz